Salmonella hos katter har ökat

2019-02-26

Katter med salmonella har ökat. Misstänker du att din katt är sjuk ska du kontakta veterinär eller djursjukhus. Mer information och råd om hur du ska göra finns hos länsstyrelsen.