Kompostera och återvinn ditt avfall

2018-09-09

Kompostera och återvinn ditt avfall

Trädgårdsavfall och eldningsveckor
Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras, i andra hand lämnas till kommunens återvinningscentral.

I tätbebyggt område får du elda torrt trädgårdsavfall under eldningsveckorna

  • Vecka 15-16 med föregående lördag och söndag samt valborgsmässoafton.
  • Vecka 41-42 med föregående lördag och söndag.