Risk för grundvattenbrist

2017-07-01

Grundvattennivåerna i Sverige är väldigt låga och det finns risk för grundvattenbrist på grund av för lite nederbörd de senaste två åren. I Haninge, Nynäshamn och Tyresö är risken för grundvattenbrist störst för dig som har enskild eller gemensam dricksvattenbrunn. Det är ändå väldigt viktigt att vi alla sparar på vårt vatten.

Risken för vattenbrist är större för dig med egen eller gemensam brunn eftersom dricksvattnet tas från grundvattnet. Det är därför viktigt att hushålla med vattnet. Hur mycket vatten du använder kan också påverka tillgången på vatten hos dina grannar. Om grundvattennivån är låg kan det leda till att saltvatten tas in. Det salta vattnet väger mer än det söta grundvattnet, därför är risken stor vid ett för högt upptag av grundvatten. Läs mer om dricksvatten och vad du kan göra för att spara på vattnet här.