Risk för grundvattenbrist i Stockholms län

2022-10-12

Just nu är grundvattennivåerna mycket under det normala i Stockholms län i både stora och små grundvattenmagasin. Det innebär att det ligger en varning om risk för vattenbrist i hela länet. Genom att tänka igenom ditt vattenanvändande kan du hjälpa till att minska risken för vattenbrist. Minskad vattenanvändning innebär också att du minskar din energiförbrukning.

Det finns enkla tips för hur du kan minska ditt vattenanvändande:

-Ta korta duschar istället för att bada badkar
-Låt inte vatten rinna medan du tvålar in dig eller när du borstar tänderna
-Samla upp regnvatten till att vattna trägråden samt inomhusväxter med, vattna inte med dricksvatten
-Diska inte under rinnande vatten
-Åtgärda läckande kranar
-På sommaren kan det vara svårt att få riktigt kallt vatten, fyll en tillbringare eller flaska med vatten och sätt i kylen.

Information om grundvatten

Grundvatten är en begränsad och sårbar naturresurs. Det bildas av regn – och smältvatten som infiltreras genom jorden och marklagren och slutligen fyller hålrum och sprickor i berggrunden. Grundvattenbildning sker under vår och höst då det är störst nederbörd och även snösmältning. Under april till september bildas det relativt lite grundvatten på grund av minskad nederbörd samt att växterna tar upp mycket vatten och det är hög avdunstning.

Är det torrare än vanligt under de perioder då grundvattenbildningen normalt sker finns det risk för att grundvattenbrist uppstår. När grundvattennivåerna är låga ska man vara extra försiktig med vattenförbrukningen. Man bör undvika att vattna gräsmattan, använda ”vattenslukande” maskiner i onödan och fylla badkar eller pooler. Vid uttag av mer grundvatten än vad som nybildas kan problem som vattenbrist och saltvatteninträngning uppstå. Det är bra att ha som vana att regelbundet kolla nivåerna i brunnen om du har egen brunn eftersom du själv ansvarar för ditt vatten.