Tillsyn av enskilda avlopp i Nynäshamn och Tyresö kommun

2018-05-14

Här finner du rapporter som presenterar resultatet av 2017 års tillsyn i Tyresö och Nynäshamns kommun

Alla kommuner har ett ansvar att genomföra åtgärder för att klara de miljökvalitetsnormer som fastställts för olika vattenförekomster. Förutom miljökvalitetsnormer finns även nationella och regionala miljömål.

Tillsyn enskilda avlopp Nynäshamns_kommun 2017

Tillsyn enskilda avlopp Tyresö kommun 2017

Planerar du att anlägga enskilt avlopp? Klicka här.