Aktuellt

Hantera hälsoeffekter av värmeböljor

2022-07-04Att exponeras för värme medför olika stora risker för olika individer. Riskgrupper är fram för allt äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små...Läs mer

Anmälan av tobaksfria nikotinprodukter

2022-07-04Du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla det till förbundet senast den 1 augusti 2022. Det gäller även om du har sålt produkterna innan och även...Läs mer

Avrådan från att äta insjöfisk

2022-06-07Fisk från tio av stadens sjöar och vattendrag överskrider miljökvalitetsnormen på 9,1 mikrogram PFOS per kilo fiskmuskel och mot bakgrund av detta samt Efsa:s nya...Läs mer

Är det skräpigt?

2022-06-06Om nedskräpningen gäller icke-farligt avfall ska kommunen kontaktas via deras online tjänst och om det gäller farligt avfall ska förbundet kontaktas. Det är viktigt...Läs mer

Är du intresserad av ett roligt extrajobb?

2022-04-27Kontrollköp innebär att ungdomar som nyss fyllt 18 år prövar att köpa cigaretter eller snus utan att visa legitimation. Vi gör detta för att studera hur butikerna...Läs mer

Vi finns på LinkedIn

2022-04-26Här lägger vi upp aktuell information om vad som händer på förbundet, utbildningssatsningar och lediga tjänster. Varmt välkoma att få en inblick i vardagen hos oss...Läs mer

Information om eldningsveckorna

2022-03-24Förutsättningen för att nyttja eldningsveckorna är att eldningen inte stör omgivningen (du får inte elda löv, gräs och annat trädgårdsavfall som ger stora mängder...Läs mer

Material från informationsmöte om efterhandsdebitering

2022-03-18Förbundet vill passa på att rikta ett stort tack till alla er som deltog på mötet! Under mötet den 18 mars fanns representanter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund...Läs mer
1 2 3 4 5 7