Nya regler för avfall 1 augusti 2020

2020-09-14

Den 1 augusti 2020 började nya regler i avfallsförordning (2020:614) att gälla. I den nya avfallsförordningen har regler om spårbarhet av farligt avfall förtydligats och utökats för att uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet.

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

» Naturvårdsverket – information om nya reglerna i avfallsförordningen

» Se mer information under fliken företagens avfall