Ny tobakslag 1 juli 2019

2019-06-26

Från och med den 1 juli 2019 börjar lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka på till exempel uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler som allmänheten har tillträde till, väntplatser utomhus till kollektivtrafik, på inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning och på lekplatser dit allmänheten har tillträde.

Den som äger eller förfogar över lokalen ansvarar för att bestämmelserna följs genom att informera om rökförbudet (6 kap. 8 och 9 §§).

Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Från och med den 1 juli 2019 måste den som vill sälja tobak ansöka om tillstånd. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i automater. För mer information och ansökningsblankett:  Alkohol och tobak

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för tillståndsgivning av tobak- och
alkoholförsäljning i Haninge och Tyresö . Förbundet ansvarar också för tillsynen av serveringsställen för alkohol, detalj- och partihandel av tobak samt rökfria miljöer. Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar, vilket innebär att följa förbundets verksamhet samt ge dem information och råd. Länsstyrelsen ska också främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter.

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med någon av våra tillståndshandläggare går det bra att maila till: miljokontoret@smohf.se