Ny tillsynsavgift för miljö- och hälsoskydd och ny årsavgift för kontroll av livsmedel och receptfria läkemedel

2020-03-10

Vi på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tillsyn över verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljö i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun. Vi har skickat med informationsblad tillsammans med årsavgifterna för att förklara vad du som verksamhetsutövare betalar för och ge en beskrivning av den nya avgiften och vad som ingår i den.

Du kan klicka på någon av de två länkarna här nere för att läsa informationsbladen. Det informationsblad som avser Miljöbalkstaxan för 2020 är uppdaterad den 10 mars. En av meningarna angående fast årlig avgift då man som verksamhetsutövare får tillsynsbesök vartannat år var otydlig är nu rättad.

Miljöbalkstaxa 2020 – Information om ny avgift

Livsmedel och receptfria läkemedel- Information om ny avgift (002)