Nedskräpning

2017-03-28

Nedskräpning - hur gör jag en anmälan?

Om du hittar skräp i naturen ska du vända dig till oss på förbundet eller till din kommun, som har det yttersta ansvaret för nedskräpning. Har klagomål på att en privat tomt är skräpig eller det finns en massa skrot uppställt handlar det ofta om ovårdad tomt. Handlar det t ex om bilbatterier, oljeläckage eller annat utsläpp räknas det som miljöfarligt avfall. Kontakta oss på förbundet eller din kommuns bygglovsavdelning. Skrotbilar längs gator eller i naturen anmäls till oss på förbundet eller till din kommun.