Myndighetsgemensam insats mellan SMOHF, Polisen, Skatteverket och Södertörns brandförsvar

2020-01-17

Den 11 januari genomförde Polisen, Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund, Skatteverket och Södertörns brandförsvarsförbund en myndighetsgemensam insats i Jordbro mot den osunda konkurrensen inom restaurangbranschen.

Det har under en tid uppmärksammats att det funnits ett illegalt vattenpipscafé i Jordbro. Uppgifter gällande olaglig försäljning/förvaring av alkohol, vattenpipstobak och även våldsbrott i anslutning till lokalen har förekommit.

Då företaget inte är livsmedelsregistrerat har de inte tillstånd att servera mat och en kontroll i köket påvisar brister i mathanteringen.

Insatsen är en del av det förebyggande arbetet som bedrivs i samverkan mellan olika myndigheter och nu pågår förundersökning gällande brott mot alkohollagen och tobakslagen.