Småbåtshamnar

2017-03-28

De grunda havsvikarna i skärgården är Östersjöns barnkammare

De grunda havsvikarna i skärgården är Östersjöns barnkammare och här myllrar det av småkryp och fisk. Men många av dessa vikar används idag som småbåtshamnar eller marinor. Är båtarna målade med giftiga bottenfärger bidrar det till att förstöra växt- och djurlivet. Färger som innehåller Irgarol, zink och TBT får inte längre användas i Östersjön och färg som innehåller koppar får användas endast i små mängder.