Legionella i jordsäckar

2019-06-18

Förra sommaren dök en delvis ny typ av legionella upp i Sverige. Gemensamt för de som blev sjuka var att de hade planterat och arbetat i sin trädgård. Det ledde till slutsatsen att smittkällan var jord i säckar. Inget enskilt fabrikat har kunnat pekas ut men vi vill ändå lyfta fram några försiktighetsmått vid plantering.

Så kan man skydda sig

  • Öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö och undvik att andas in damm från jordpåsar och trädgårdskompost.
  • Blöt jorden/trädgårdskompost om den är torr för att minska risken att damm virvlar upp.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av jord.