Låga grundvattennivåer

2021-04-28

Undersök vattennivån i egen brunn

Just nu är grundvattennivåerna för små magasin under det normala i halva landet. Det kan påverka fastighetsägare med egen brunn i södra, mellersta och nordöstra delen av landet. Till små magasin hör egen brunn och de är mer känsliga för långa perioder utan nederbörd.

Läs mer om detta hos Livsmedelsverket