Kontrollköp i Tyresö och Haninge genomfördes vecka 44

2019-11-25

Ett kontrollköp är en metod som förbundet använder sig av i vår tillsyn. Förenklat innebär det att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla tobak utan legitimation. Enligt tobakslagen får inte tobak säljas eller lämnas ut till en person under 18 år. Den som lämnar ut varan ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år.

Kontrollköp Tyresö
Kontrollköp genomfördes i samtliga butiker som säljer tobak i Tyresö utom en. Den butiken var stängd vid tillfället för kontrollköp. Butikerna hade informerats om de förestående kontrollköpen.

Vid 4 av totalt 20 utförda kontrollköp missade personalen att förvissa sig om kontrollköparens ålder och sålde cigaretter utan att begära att få se legitimation. De som missade vid kontrollköpen var två större varuhus och två mindre butiker.

Kontrollköp Haninge
Kontrollköp genomfördes i 35 framför allt mindre butiker i Haninge (ej i Dalarö och skärgården).
Endast i 4 av de totalt 35 butikerna som kontrollköptes fick ungdomarna köpa cigaretter utan att behöva visa legitimation.
Bland de som missade vid kontrollköpen var två bensinmackar och en kiosk tillhörande en större kedja. Ingen förvarning från tillståndsenhetens sida hade föregått kontrollköpen.

Kontrollköp i närliggande kommun
Som jämförelse kan nämnas att samma ungdomar fick köpa cigaretter i 16 av totalt 56 kontrollköpta butiker i en närliggande kommun.