Köldmedier – årsrapportering senast 31 mars

2023-03-06

Köldmedier finns i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Du som har en anläggning som innehåller 14 ton CO2(e) eller mer ska senast den 31 mars varje år skicka in en årsrapport till förbundet.

Årlig läckagekontroll

Företag, Brf:er och hyresfastigheter som har en köldmedieanläggning ska se till att utrustningen blir kontrollerad av en certifierad kylentreprenör inom fastställda kontrollintervall. Intervallet för läckagekontroll bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e) i utrustningen. All utrustning över 5 ton CO2e omfattas av läckagekontroll och ska räknas med i den totala mängden köldmedier i anläggningen.

5 ton CO2e eller mer 1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader
Finns läckagevarningssystem installerat dubbleras tiden mellan kontrollerna.

Det är den som är operatör den 1 januari som är skyldig att lämna in årsrapporten samma år.

Skicka in årsrapporten senast 31 mars varje år

Årsrapporten ska du kontrollera, godkänna och skriva under. Därefter skickar du in rapporten tillsammans med förteckningen över dina köldmedieutrustning till post: Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge eller per e-post: miljokontoret@smohf.se

Avgift för granskning av årsrapporten

Förbundet tar ut en fast avgift för handläggning av årsrapporten, se aktuell avgift i förbundets taxa för miljöbalken. Om årsrapporten är ofullständig tillkommer timavgift för den nedlagda tiden i ärendet. Från och med 2019 kommer förbundet även ta ut en påminnelseavgift om inte årsrapporten kommer in i tid.