Information till verksamheter som behandlar avfall

2021-11-17

Vissa verksamheter som behandlar avfall omfattas av bestämmelser om ny anmälan av miljöfarlig verksamhet.

Den som behandlar avfall och omfattas av 29 kap. 35, 37, 41 eller 43 §§ i miljöprövningsförordningen (2013:251) ska lämna in en ny anmälan i enlighet med vad som framgår av 25 d § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd senast den 1 januari 2022.

Mer information

»Information om Avfallsbehandlare