Information till enskilda båtägare: Höstupptagningen

2017-09-22

Inför höstupptagningen har båtägare möjligheten att göra en stor miljöinsats för Östersjön. Genom att sluta måla med giftiga bottenfärger för att motverka påväxt av havstulpaner, musslor och alger på skrovet, går det istället använda metoder som handtvätt med högtryck, scrubb eller borste. Andra sätt för att slippa påväxt är att använda skrovduk, båtlift eller trailer.

Underhåll av båtar
Det är i samband med behandling, underhåll och sjösättning av nymålade båtar som de största utsläppen sker. Marken förorenas vid behandling och underhåll av båtar, vilket på sikt leder till miljöskada. Förvarar och underhåller du båten på egen tomt sprider du skadliga kemikalier till den marken vilket innebär risk för negativ påverkan på växter och djur och egenodlade grönsaker och bär.

Information om båtskötsel