Information till enskilda båtägare: Så tar du hand om miljöfarligt avfall

2017-10-09

Blästringsmaterialet som blir kvar efter du rengjort din båt måste hanteras på rätt sätt eftersom det är ett miljöfarligt avfall. 

För att inte påverka människa och miljö behöver avfallet lämnas på en återvinningsanläggning som är lämplig att hantera miljögifter och kemikalier. Lämpliga anläggningar för dig som bor i Tyresö, Haninge och Nynäshamn är SRV:s anläggning för farligt avfall vid Sofielund, Hökärrsvägen 104  i Huddinge kommun. Du kan genom att lämna blästringssand och färgrester göra en stor skillnad för din kommun.

Läs mer på SRVs hemsida om hur du bäst går tillväga för att hand om ditt farliga avfall