Höns och tupp inom detaljplanelagt område

2017-07-24

För att hålla höns inom detaljplanelagt område krävs tillstånd. Det krävs alltid tillstånd om du har tupp.

För att hålla höns inom detaljplanelagt område krävs tillstånd. Det krävs alltid tillstånd om du har tupp. Det krävs dock inget tillstånd om du håller maximalt 4 höns och inte har någon tupp.

Läs vår information för att veta vad du bör tänka på om du planerar att hålla höns eller tupp.