Hantering av personuppgifter

2018-08-13

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter.

Vad är vår rättsliga grund för behandlingen av personuppgifter ?

Förordningen innehåller regler om hur myndigheter, företag och andra får behandla personuppgifter. EU:s nya dataskyddsförordning ställer högre krav på hur vi som myndighet behandlar dina personuppgifter. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund behandlar personuppgifter verksamhetsområden baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även i vissa enstaka fall baserat på avtal eller samtycken.

Välkommen att läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på www.smohf.se/gdpr.

Kontakta förbundets dataskyddsombud
Du är varmt välkommen att kontakta oss vid frågor kring integritet och dataskydd.

miljokontoret@smohf.se