Hantera hälsoeffekter av värmeböljor

2022-07-04

Förbundet vill uppmärksamma Folkhälsomyndighetens vägledning att hantera hälsoeffekter av värmeböljor

Att exponeras för värme medför olika stora risker för olika individer. Riskgrupper är fram för allt äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida och personer som tar viss medicin.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning för de organisationer och privata aktörer som ger vård och omsorg till befolkningen och till de grupper som är sårbara för negativa hälsoeffekter av värmeböljor. Vägledningen ska ge stöd och rekommendationer till arbetet med att utveckla handlingsplaner för att förebygga och hantera negativa hälsoeffekter av värmeböljor. Klicka på länken nedan för att ta del av dokumentet.

Att hantera hälsoeffekter av värmeböljor (pdf)