Halverad årlig tillsynsavgift 2021 för särskild utsatta branscher

2021-12-17

Vissa branscher har drabbats hårdare under pandemin. Beslut har därför tagits att för dem halvera den årliga tillsynsavgiften 2021.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tillsammans med medlems-kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö tagit fram ett beslut att halvera den årliga tillsynsavgiften för 2021.

Beslutet fattas för att stödja de branscher som drabbats särskilt hårt av de restriktioner som funnits under pandemin. Det omfattar tillsynsavgiften för alkoholtillsyn samt hälsoskyddstillsyn såsom tillfälliga boenden, hygienlokaler och idrottsanläggningar.

Om din verksamhet omfattas av beslutet har du fått information om detta via mejl eller ordinarie post.

Mer information

»Halverad årlig tillsynsavgift för 2021