Lättnader i restriktioner på serveringsställen från 1 juli

2021-06-28

Begränsningarna i öppettider enligt pandemilagen tas bort. Nu gäller de tider man hade tidigare enligt ett eventuellt utskänkningstillstånd. Begränsningar i sällskapens storlek tas bort helt utomhus men inomhus gäller från 1 juli max 8 personer i ett sällskap.

För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att:

-sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap, och

– antalet besökare i ett och samma sällskap som sitter inomhus uppgår till högst åtta personer. Om den grupp som besöker serveringsstället och sitter inomhus uppgår till fler än åtta besökare ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta besökare i varje. Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället

-sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus

Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår.

Mer information

»Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19

»Regeringens arbete med coronapandemin