Förbundet kommer att kontrollera försäljning av bekämpningsmedel under våren

2021-03-08

Under 2021 samverkar Sveriges kommuner och Kemikalieinspektionen i en tillsynskampanj som rör försäljning av bekämpningsmedel hos återförsäljare. Under våren kommer vi därför att inspektera verksamheter som säljer sådana produkter. Det kan vara exempelvis butiker, grossister eller varuhus. Vi deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ett 100-tal andra kommuner i Sverige.

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel i sig själva också kan orsaka skada på hälsan eller miljön. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt. Produkterna ska även märkas med vissa uppgifter, såsom exempelvis bruksanvisning och information om vilka verksamma ämnen som finns i produkten.

Under inspektionerna kommer vi exempelvis att kontrollera:

  • Att produkterna som säljs har ett godkännande
  • Att produkternas märkning är korrekt
  • Att försäljningsstället informerar om hur produkterna ska användas vid försäljning till privatpersoner

Inspektionerna på de aktuella verksamheterna kommer att genomföras antingen oanmält eller föranmält. Granskning av produkter kommer ske i butiken därefter sker en uppföljning med verksamheten.

För mer information, kontakta gärna oss på miljokontoret@smohf.se eller 08 606 73 00.