Förbundet genomför testperiod med digital expediering

2020-06-04

Arbetet kommer innebära
Privatpersoner och verksamhetsutövare får beslut och förelägganden via e-post i stället för papper. Det är ett led i vårt arbete för att underlätta för verksamhetsutövarna och invånarna i våra medlemskommuner. Vi jobbar för att ni ska få hjälp och service enkelt och snabbt.

Vad är expediering
När en tjänsteman på en myndighet skickar iväg en handling till någon utanför myndigheten så  är handlingen expedierad.

Testperioden
Förbundet har hämtat erfarenhet från andra myndigheter som redan idag arbetar med digital expediering. Nästa steg är att under två veckor, 3 – 17 juni testa hur detta fungerar i praktiken för oss. Den 18 juni utvärderas erfarenheterna från testperioden och om allt går bra kommer förbundet därefter införa digital expediering på bred front.

Vi behöver er mailadress
Digital expediering förutsätter att det finns en aktuell e-postadress till verksamhetsutövaren, i det fall det saknas så expedieras beslutet med vanlig postgång. Vill du som verksamhetsutövare eller privatperson lämna in din e-postadress går det bra att maila den informationen till din handläggare eller till: miljokontoret@smohf.se