Förbundet fyller tio år

2018-03-09

För att nå våra mål tror vi på en fortsatt nära kontakt med näringsliv och medborgare

Den 1 april 2008 startade Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund sin verksamhet. Sedan dess har vi på olika sätt informerat och arbetat med medborgare och verksamhetsutövare i samhället för att bevaka miljöarbetet i Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Det är många som har medverkat till miljöarbetet de senaste tio åren och vi har stor anledning att känna oss stolta över det vi åstadkommit. Vi har gjort mycket för människors hälsa och naturskyddet, klimatet, för att minska utsläppen från industriverksamheter och avlopp, den biologiska mångfalden.  Ändå återstår ett stort arbete för att vi ska nå de svenska miljömålen till 2020.

För att nå våra mål tror vi på en fortsatt nära kontakt med näringsliv och medborgare och är säkra på att vårt arbete även skapar företagsnytta och höjer nivån inom olika branscher. Under 2018 firar vi tio år av myndighetsutövning och service. Välkomna att kontakta oss för dina frågor om miljö, avlopp, hälsa, livsmedel.

Vårt jubileumsår 2018

Vi firar genom att reflektera och berätta för andra om vad vi åstadkommit och vart vi vill i framtiden. Berätta gärna för oss hur du upplever förbundet och dela dina erfarenheter.