Förbud mot vissa typer av köldmedier 1 januari

2020-01-14

Från och med den 1 januari 2020 blev det förbjudet att fylla på vissa nyproducerade F-gaser i kylar och luftkonditioneringsutrustning. Exempel på två vanliga köldmedier som ingår i påfyllnadsförbudet är R404A samt R507A.

Här kan du läsa mer : Påfyllnadsförbud köldmedier