Fastighetsägartillsyn 2020

2020-01-22

Förbundet granskar årligen egenkontroll hos de största fastighetsägarna i våra medlemskommuner. Under 2019 och 2020 har vi kontrollerat vilka rutiner som finns gällande ventilation och luftkvalitet i bostäder, samt hur eventuella klagomål hanteras hos bostadsföretagen.

I anslutning till granskningen kommer vi att göra ett antal bostadsbesök. Vi skickar brev till de bostadsadresser som berörs. Det är frivilligt att delta i inspektionen, men det är vanligt att det finns någon i fastigheten som är hemma.

Inne i bostaden tittar vi på vilka friskluftsvägar som finns och mäter frånluftsflödet med de instrument vi har med oss. Vi har med oss tjänstelegitimation och kläder med förbundets logga.

Om de boende har besvär orsakade av inomhusmiljön, ska de i första hand göra anmälan till sin fastighetsägare. Läs mer om bostadsklagomål Här