Eldningsveckor

2017-09-28

Eldningsveckorna under hösten är 41-42 med föregående lördag och söndag.

Små mängder torrt trädgårdsavfall, som kvistar och grenar, är undantaget från eldningsförbudet och behöver inte anmälas. Förutsättningen är att eldningen inte stör omgivningen (du får inte elda löv, gräs och annat trädgårdsavfall som ger stora mängder rök) och att eldningsförbud inte är utfärdat av brandförsvaret.

Bästa sättet är alltid att kompostera trädgårdsavfallet och i andra hand lämna till din kommuns återvinningscentral.

Information om eldning