Eldningsveckor på Södertörn.

2022-10-06

Under vecka 41-42 med föregående lördag och söndag är det tillåtet att elda trädgårdsavfall i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner.

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras, i andra hand lämnas till kommunens återvinningscentral. Man kan även elda upp små mängder torrt trädgårdsavfall, så som kvistar och grenar.

Förutsättningen för att nyttja eldningsveckorna är att eldningen inte stör omgivningen (du får inte elda löv, gräs och annat trädgårdsavfall som ger stora mängder rök) och att eldningsförbud inte är utfärdat av brandförsvaret.

I tätbebyggt område får du elda torrt trädgårdsavfall endast under eldningsveckorna:

Om du bor i område utanför detaljplan eller samlad bebyggelse (mindre än tio hus) är det tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under hela året.

Du är ansvarig

Du som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Gäller eldningsveckorna även om jag eldar i tunna?

Ja, ur hälso- och miljöskyddssynpunkt är det ingen skillnad om man eldar i tunna eller på marken.

Eldningsveckor under året:

  • Vecka 15-16 med föregående lördag och söndag samt valborgsmässoafton.
  • Vecka 41-42 med föregående lördag och söndag.