Elda på rätt sätt

2023-02-16

Genom att elda rätt kan du bidra till att minska utsläppen av eldningen med upp till 50 %, samtidigt som luften blir bättre för både dig och dina grannar.

Elda på rätt sätt
Vedeldning bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för både människors hälsa och för miljön. När man eldar med ved ska man själv se till att förbränningen är effektiv med mycket tilluft för att minska utsläppet av luftföroreningar.

  • Använd alltid lagom torr ved. För att veden ska ha möjlighet att torka behöver vedträn lagras under tak i ca 1 år, samt inomhus i någon vecka innan den används.
  • Se till att snabbt få fyr och hög temperatur i eldstaden när brasan tänds.
  • Pyrelda inte. Luftspjället till eldstaden ska vara öppet så att det finns tillräcklig lufttillförsel.
  • Gå ut och titta på röken som kommer ur skorstenen. Den ska vara vit eller nästan osynlig, om den är svart eller gul eller luktar kraftigt är förbränningen dålig.
  • Elda inte när det är dimma och luften lägger sig som ett lock över området där du bor.

Kom ihåg att man aldrig får elda hushållsavfall eller annat avfall som exempelvis målat eller impregnerat virke som innehåller tungmetaller som frigörs vid förbränning. Att elda avfall är ett miljöbrott.

Bra för plånboken
Det går att spara både pengar och tid genom att förbättra sin eldningsteknik. Genom att skapa en effektiv brasa går det åt mindre ved, vilket betyder att du behöver hugga och/eller köpa mindre ved.

För säkerheten
Eldar du enligt dessa råd minskar sot- och tjärbildning i skorstenen vilket gör att risken för sotbränder minskar. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har en bra guide med fler tips på vad du ska tänka på för att elda på ett säkert sätt.

Om du störs av rök från vedeldning
Om du blir mycket störd av röken från din grannes eldning ska du alltid börja med att prata med grannen. Ytterst kan du göra en anmälan till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.