Efterhandsdebitering från 1 mars

2022-02-10

Förbundet har sedan tidigare tillämpat efterhandsdebitering i vissa delar men nu införs det i en större omfattning.

Efterhandsdebitering innebär att företag och verksamhetsutövare får betala avgift efter genomförd inspektion i stället för i början av varje kalenderår och kopplingen mellan utförd inspektion och betalning blir tydligare.

En del företag och verksamheter kommer även fortsättningsvis att debiteras genom årsavgift och inte genom efterhandsdebitering.

Omfattas min verksamhet av efterhandsdebitering?

Livsmedelsverksamheter
Vi börjar med efterhandsdebitering för livsmedelsverksamheter som är riskklassade från 5 timmar och uppåt. Övriga verksamheter kommer som vanligt att få årsavgift i år men från år 2023 betalar alla livsmedelsverksamheter avgift efter kontrollen.

Verksamheter inom Hälsoskydd
Tillfälliga boenden, hygienlokaler och idrottsanläggningar och gym omfattas av efterhandsdebitering. För att ta reda på om din verksamhet omfattas se Taxebilaga 1- Avgifter för prövning, anmälan och tillsyn. För de verksamheter där det anges ”timavgift” kommer efterhandsdebitering ske. Övriga företag och verksamheter får en årsavgift.

Verksamheter inom Miljöskydd
Mindre anläggningar inom branscherna fordonsservice, lackering, mekanisk verkstad och samtliga tandvårdsverksamheter omfattas av efterhandsdebitering. För att ta reda på om din verksamhet omfattas se Taxebilaga 2 enligt Miljöprövningsförordningen. För de verksamheter där det anges ”timavgift” kommer efterhandsdebitering ske. Övriga företag och verksamheter får en årsavgift.

Vad kommer förändras?
Inga fler årsfakturor kommer skickas ut i början av året för berörda verksamheter. Istället får verksamheten ett beslut om avgift och en faktura efter varje kontrollbesök utifrån hur lång tid inspektionen tog inklusive fast tid samt för- och efterarbete.

Vem har bestämt detta?
Riksdagen har bestämt att kontroll av livsmedelsverksamheter debiteras efter besöket och att det är obligatoriskt för livsmedelskontroll från och med år 2024.  I förbundets tre medlemskommuner har respektive kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö beslutat att införa efterhandsdebitering för livsmedel och delar av miljöbalkstillsynen med start 2022.

Mer information

»Här finns livsmedeltaxa för 2022

»Här finns Taxebilaga 1 – Avgifter för prövning, anmälan och tillsyn 2022

»Här finns Taxebilaga 2 enligt miljöprövningsförordningen 2022

Kontakt

Har du allmänna frågor om miljö och hälsa är du välkommen att ringa vår servicetelefon.

Servicetelefons öppettider & telefonnummer

Måndag, tisdag och torsdag 9:15-11:30 samt 13-15:30

Onsdag 13-15:30

Fredag 9:15-11:30 samt 13-15

08-606 73 00

miljokontoret@smohf.se