Covid 19: Lättnader i restriktioner från 15 juli

2021-07-14

Förbundet vill uppmärksamma att regeringen och Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att gå vidare med steg 3 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna.
Nedan kan du läsa exempel på anpassningar från den 15 juli.

  • Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra.
  • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Detta gäller både inom- och utomhus. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap.
  • Regeringen har även beslutat att passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik tas bort, och att kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.

Mer information

Pressmeddelande från regeringen

Information från Folkhälsomyndigheten