Coronaviruset/covid-19

2020-04-06

Vi på förbundet följer utvecklingen och förhåller oss till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkaren och centrala myndigheter ger.

Hela samhället påverkas av corona-viruset och covid -19.
Det gäller både på jobbet och i privatlivet. På förbundet arbetar vi hårt för att anpassa vår verksamhet till rådande läge och gör allt vi kan för att ge dig som verksamhetsutövare och företagare lika god service som alltid. Vi ser det som viktigt att föra en dialog med er som har med oss att göra för att komma fram till vad som fungerar så bra som möjligt. Det kan till exempel innebära att vi gemensamt kommer överens om att flytta på inspektioner eller anpassa handläggningen av ditt ärende.

Tillsyn, ansökan och anmälningsärenden
Förbundet har prioriterat ned tillsynen över verksamheter som omfattar äldreboenden och andra lokaler för vård- och omsorg där riskgrupper vistas. Detta i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi strävar fortsatt efter att genomföra tillsyn, men kontaktar alltid verksamheten innan besöket för att stämma av. I det fall verksamhetsutövaren önskar senarelägga besöket och det inte är en brådskande fråga så flyttar förbundet fram besöket till ett senare tillfälle.

Vi prioriterar handläggningen av ansökning- och anmälningsärenden där företagare och allmänhet är beroende av beslut från förbundet.

Kontakt och tillgänglighet
I det här läget ser vi det som mycket viktigt att föra en dialog med de som har ärenden hos oss för att se på vilket sätt vi ska hantera det specifika ärendet. Inför ett tillsynsbesök kontaktar vi den vi ska träffa för att stämma av hur vi ska göra. Likaså ser vi fram emot att vi blir kontaktade på motsvarande sätt om den vi har ärenden med har frågor kopplat till sitt ärende. Då kontaktar man i första hand sin handläggare på ärendet.

Sedan den 18 mars har förbundet en grundbemanning på kontoret med representanter från alla avdelningar och chef som kan ta snabba beslut så att vi kan ta emot besökare och hantera uppkomna situationer. Vår servicetelefon håller vi öppet som vanligt, med beredskap att utöka bemanningen om det blir ett högt tryck så att vi ska vara tillgängliga och ge god service.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns “Frågor och svar”, Sidan uppdateras kontinuerligt.

Här har Verksamt samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19

Livsmedelsverket har sammanställt frågor och svar om livsmedel och coronautbrottet.