Avsaltningsanläggningar

2022-03-07

Avsaltning av vatten innebär att salter separeras från ett saltvatten så att man får ett rent dricksvatten.

Vattentillgången i Sverige bedöms generellt som god, men det finns skillnader geografiskt sett och det kan av olika anledningar uppstå färskvattenbrist.

Nedan finns informationsblad gällande olika tekniker för avsaltning, dess risker samt när man behöver ansöka om tillstånd.

»H2O Info avsaltningsanläggningar