Avrådan från att äta insjöfisk

2022-06-07

Stockholms stad avråder från att äta fisk som är fångad i Magelungen och rekommenderar att allmänheten inte äter fisk mer än 2-3 gånger per år från nio utpekade sjöar: Brunnsviken, Ulvsundasjön, Riddarfjärden, Årstaviken, Görväln, Drevviken, Flaten, Trekanten och Sicklasjön. Nya och sänkta riktvärden på EU-nivå av PFAS-ämnen gör att särskilda kostrekommendationer behöver ges. Rekommendationerna gäller tills vidare.

Fisk från tio av stadens sjöar och vattendrag överskrider miljökvalitetsnormen på 9,1 mikrogram PFOS per kilo fiskmuskel och mot bakgrund av detta samt Efsa:s nya riktvärde avråder därför staden från konsumtion av fisk från de aktuella sjöarna. Detta ska dock inte ses som en avrådan från att fiska.

Fakta

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet på grund av sina speciella kemiska egenskaper. De största källorna till PFAS i mat är enligt Efsa dricksvatten, fisk, frukt och ägg. Flera PFAS-ämnen har förbjudits men många finns kvar i miljön långt efter att de slutat användas. PFOS är det ämne i PFAS-gruppen som förekommer i högst halt i fisk.

Mer information

» Avrådan från att äta insjöfisk (Stockholms stad)

»Perfluorerade alkylsubstanser (livsmedelsverket.se)

»Riskhantering PFAS i dricksvatten och egenfångad fisk (livsmedelsverket.se)

Har du frågor om Haninge, Nynäshamn eller Tyresö kommuns arbete om miljökvalitet i sjöar och vattendrag?

» Besök Haninge kommuns webbplats

» Besök Nynäshamns kommuns webbplats

» Besök Tyresö kommuns webbplats