Avrådan från att äta insjöfisk

2021-06-27

Stockholms stad avråder från att äta fisk som är fångad i någon av åtta utpekade sjöar. Nya och sänkta riktvärden på EU-nivå av PFAS-ämnen visar att det inte är lämpligt att äta fisken. Avrådan gäller tills vidare.
En av de utpekade sjöarna är Drevviken som ligger i Haninge och Tyresö kommun.

Fisk från åtta av stadens sjöar och vattendrag överskrider  miljökvalitetsnormen på 9,1 mikrogram PFOS per kilo fiskmuskel och mot bakgrund av detta samt Efsa:s nya riktvärde avråder därför staden från konsumtion av fisk från de aktuella sjöarna. Detta ska dock inte ses som en avrådan från att fiska.

Fakta

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet på grund av sina speciella kemiska egenskaper. De största källorna till PFAS i mat är enligt Efsa dricksvatten, fisk, frukt och ägg. Flera PFAS-ämnen har förbjudits men många finns kvar i miljön långt efter att de slutat användas. PFOS är det ämne i PFAS-gruppen som förekommer i högst halt i fisk.

Mer information

» Avrådan från att äta insjöfisk (Stockholms stad)

»Perfluorerade alkylsubstanser (livsmedelsverket.se)

»Riskhantering PFAS i dricksvatten och egenfångad fisk (livsmedelsverket.se)

Har du frågor om Haninge, Nynäshamn eller Tyresö kommuns arbete om miljökvalitet i sjöar och vattendrag?

» Besök Haninge kommuns webbplats

» Besök Nynäshamns kommuns webbplats

» Besök Tyresö kommuns webbplats