Arbete med förbundets hemsida

2020-06-15

Vi påminner om att vår hemsida under hela juni månad kommer att genomgå ett övergripande underhåll.

Vi har fått återkoppling via våra NKI-undersökningar (Nöjd Kund Index) att det finns utrymme för förbättring av vår hemsida för förbundet. Därför inleds nu ett intensivt arbete med att utifrån inkomna förslag utveckla och anpassa vår hemsida för att den ska bli än mer användarvänlig. Den kommer även att tillgänglighetsanpassas under sommaren.

Vår förhoppning är att ni som besökare och användare ska uppleva vår information som enkel, tydlig och lättillgänglig. Vi ber om överseende om det under juni månad kommer ske en del “ombyggnationer” av hemsidan.