Är det skräpigt?

2022-06-06

Nedskräpningsärenden hanteras både av förbundet samt kommunen.

Om nedskräpningen gäller icke-farligt avfall ska kommunen kontaktas via deras online tjänst och om det gäller farligt avfall ska förbundet kontaktas.

Det är viktigt att du först kontaktar den som orsakar störningen så att den får möjlighet att åtgärda problemet.

Anmälan som rör icke-farligt avfall görs via kommunernas felanmälan

» Länk till Haninges felanmälan

» Länk till Nynäshamns felanmälan

» Länk till Tyresö felanmälan

Mer information

»På förbundets sida för nedskräpning finns mer information