Uppdaterad blankett för ansökan om enskilt avlopp

2017-11-10

För att få inrätta en avloppsanläggning måste du först ansöka om tillstånd. Om du redan har en anläggning och ska göra förbättringar på den är du skyldig att göra en anmälan. Blanketten du använder finns här. I broschyren ”Enskild avloppsanordning” kan du läsa mer om vad en ansökan ska innehålla och övriga krav som ställs beroende på hur du vill utforma din anläggning. Det är viktigt att ansökan/anmälan innehåller informationen enligt denna broschyr. Handläggningstiden blir kortare när ansökan är komplett. Följe länken nedan för att få tillgång till vår uppdaterade ansökningsblankett.

 

Ansökan om enskilt avlopp

Information enskilt avlopp