Anmälan av tobaksfria nikotinprodukter

2022-07-04

Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla det till förbundet senast den 1 augusti 2022. Det gäller även om du har sålt produkterna innan och även om du har tillstånd för att sälja tobaksvaror. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad du som näringsidkare bör känna till.

Eftersom lagen är så pass ny har kommunerna inte hunnit bestämma vilka avgifter som ska gälla för den nya lagen. Så snart förbundet fått besked från våra medlemskommuner så kommer vi informera om vilka priser som gäller för anmälan och tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter.

Vi jobbar med att ta fram information. Om du har frågor eller vill komma i kontakt med någon av våra tillståndshandläggare går det bra att skicka e-post till: miljokontoret@smohf.se


Här hittar du länkar till:

Blankett för anmälan av tobaksfria nikotinprodukter

Folkhälsomyndigheten om tobaksfria nikotinprodukter

Hårdare regler för nya nikotinprodukter, riskdagen.se