Angående skärpta allmänna råd i Stockholms län

2020-10-30

Kontoret kommer fortsatt att vara öppet för besökare men vår bemanning är begränsad från och med den 29 oktober till och med den 19 november.

Vi uppmanar därför den som vill kontakta oss att göra det per telefon eller epost. Vänd er direkt till er utsedda handläggare, annars till förbundets servicefunktion på 08-606 73 00