Ändrad anmälningsplikt för hygienlokaler sedan 1 juli

2021-08-30

Sedan den 1 juli 2021 gäller anmälningsplikten för verksamheter där det i behandlingen används stickande och skärande verktyg som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta.

Anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som tidigare inte bedömts omfattas av anmälningsplikt på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattades redan tidigare.

När du ska göra en anmälan

Du blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av den här förändringen behöver du så snart som möjligt anmäla din verksamhet till oss på förbundet. Är du osäker på om din behandling och verksamhet är anmälningspliktig eller om du tidigare har anmält din stickande och skärande verksamhet skicka ändå in en anmälan så gör vi på förbundet en bedömning. Om vi bedömer att din verksamhet inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Tänk på att om ni är flera som delar lokal så måste var och en skicka in en egen anmälan. Det gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld. Du behöver även anmäla om du förändrar en redan anmäld verksamhet.

Mer information

Här hittar du mer information om Hygienlokaler 

Socialstyrelsen om Anmälningspliktig verksamhet