Alkohol- och tobakstillsynen får toppbetyg av företagen

2020-04-24

Nu har resultatet av företagsenkäten 2019 kommit och vår tillsyn inom alkohol och tobak får toppbetyg.

2019 tog förbundet över tillsynen över alkohol och tobak från Haninge och Tyresö kommun. I Nynäshamn tar vi över tillsynen avseende alkohol och tobak den 1 maj 2020.

I samarbete med våra ägarkommuner har vi genom Stockholm Business Alliance frågat företag vad de tycker om vår service. De områden som vi frågat om är Livsmedels- och Miljöbalkstillsyn i våra tre ägarkommuner samt tillsyn inom alkohol och tobak i Tyresö och Haninge.

Tyresö ökar NKI från 78 till 83 och i Haninge från 79 till 87.

-Det är jätteroligt att företagen upplever vår service så positivt, säger Jens Möller förbundschef.

Inom livsmedels- och miljöbalkstillsynen ligger förbundet inom område hög eller mycket hög (grön) förutom miljöbalkstillsynen i Nynäshamn där vi går från låg (röd) till godkänt (gul).

 

Tack för ert deltagande

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund vill rikta ett stort tack till er företagare som svarat på enkäten som ligger till grund för mätningen. Era synpunkter är mycket viktiga och ger oss avgörande information för det fortsatta arbetet för ett bättre företagsklimat.

Det händer nu

Resultaten ska nu analyseras och ligger till grund för förbundets förbättringsarbete. Det är lika viktigt att veta vad vi gjort bra som vad vi behöver förbättra. Vi fortsätter att jobba för ett ännu bättre företagsklimat i Haninge, Tyresö och Nynäshamn.

Så här går mätningen till

Företag, föreningar och privatpersoner som varit i kontakt med förbundet får efter avslutat ärende möjlighet att utvärdera upplevelsen. En enkät skickas via mejl, om man inte svarat efter påminnelse så blir man uppringd. I enkäten ställs frågor om hur kunden upplevt vår hantering av ärendet. Genom en frisvarsfråga finns också möjligheten att lämna synpunkter och tips på hur vår service kan förbättras. Enkätsvaren går till en, från oss oberoende, konsult vilket innebär att enkätsvaren är helt anonyma. Vi tar del av resultaten i bearbetad form via ett webbverktyg.

 

Du kan läsa mer om undersökningen hos Stockholm business alliance