Afrikansk svinpest

2022-08-18

Afrikansk svinpest finns ännu inte i Sverige, men förekommer i vårt närområde. För att minimera risken att sjukdomen kommer till Sverige måste vi alla hjälpas åt med vissa åtgärder. Det handlar bland annat om att inte slänga matrester i naturen .

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Afrikansk svinpest smittar inte till människa. Sjukdomen har ännu inte förekommit i Sverige men skulle kunna orsaka stor skada bland våra tamgrisar och vildsvin. Den kan vara mycket kostsam att bekämpa.

Vad kan allmänheten göra

Det finns flera saker som vi alla kan hjälpas åt med för att förhindra att vi får in afrikansk svinpest i Sverige.

  • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
  • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Mer information

Här kan du läsa mer om Afrikans svinpest hos Jordbruksverket 

Här kan du rapportera döda, sjuka eller skadade vilda djur till SVA