Sprängämnesprekursorer

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer 2019

 

Antogs vid Haninge kommunfullmäktiges sammanträde 2018-08-20
Antogs vid Tyresö kommunfullmäktiges sammanträde 2018-08-20
Antogs vid Nynäshamns kommunfullmäktiges sammanträde 2018-08-20