Taxa för arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter gäller fr.o.m. den 1 januari 2019

 

Antogs vid Haninge kommunfullmäktiges sammanträde 2018-08-20
Antogs vid Tyresö kommunfullmäktiges sammanträde 2018-08-20
Antogs vid Nynäshamns kommunfullmäktiges sammanträde 2018-08-20