Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet gäller fr. o. m. den 1 januari 2019

 

Antogs vid Haninge kommunfullmäktiges sammanträde 2018-08-20
Antogs vid Tyresö kommunfullmäktiges sammanträde 2018-08-20
Antogs vid Nynäshamns kommunfullmäktiges sammanträde 2018-08-20