Digital anslagstavla

Här hittar du information om kommande direktionsmöten, utskottsmöten för alkohol- och tobaksfrågor och det senaste direktionsprotokollet. Beslutat protokoll kan överklagas inom tre veckor från publiceringsdatumet.

Föredragningslista sätts upp i anslutning till nästkommande direktionsmöte. Protokoll från direktionsmöten hittar du i högermenyn. Anslagsbevis och nya protokoll sätts upp efter att protokollet är beslutat.

Föredragningslista

Föredragningslista 2020-02-26

Kallelse till Utskottet för alkohol- och tobaksfrågor

Kallelse Alkohol- och tobaksutskottet 20-02-25

Justerat anslagsbevis

Anslagsbevis utskottsmöte alkohol och tobak 2020-02-25

 

Möjlighet att överklaga inom tre veckor
Anslagstavlan har direkt rättslig betydelse för att kunna överklaga direktionens beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på digitala anslagstavlan styr tiden för överklagande. Du kan lämna in anmälan om överklagan inom tre veckor från det att beslutet anslagits (när taget beslut publicerats på förbundets digitala anslagstavla). Läs mer om överklagan här.

Senast uppdaterad: 26 februari, 2020