Digital anslagstavla

Här hittar du information om kommande direktionsmöten och det senaste direktionsprotokollet. Beslutat protokoll kan överklagas inom tre veckor från publiceringsdatumet.

Föredragningslista sätts upp i anslutning till nästkommande direktionsmöte. Protokoll från direktionsmöten hittar du i högermenyn. Anslagsbevis och nya protokoll sätts upp efter att protokollet är beslutat.

Föredragningslista
Direktionssammanträde 2018-10-23

Justerat protokoll
Direktionsprotokoll, justerat 2018-11-06

Justerat anslagsbevis
Anslagsbevis, justerat 2018-11-06
Tas ned tre veckor efter att beslut om protokoll tagits.

Förbundets senaste direktionsprotokoll
Direktionsprotokoll 2018-10-23

Anslagsbevis
Anslagsbevis 2018-10-23
Tas ned tre veckor efter att beslut om protokoll tagits.

Möjlighet att överklaga inom tre veckor
Anslagstavlan har direkt rättslig betydelse för att kunna överklaga direktionens beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på digitala anslagstavlan styr tiden för överklagande. Du kan lämna in anmälan om överklagan inom tre veckor från det att beslutet anslagits (när taget beslut publicerats på förbundets digitala anslagstavla). Läs mer om överklagan här.

 

Senast uppdaterad: 12 november, 2018