Kretsloppsanpassa avlopp – kostnadskalkyl

Söker du tillstånd för en avloppsanordning som inte är kretsloppsanpassad dvs. där WC- och BDT-vatten blandas eller en avloppsanordning som inte är extremt snålspolande? Då ska du redovisa en kretsloppsanpassad lösning och en kostnadsberäkning genom att fylla i förbundets kostnadskalkyl och lämna in den till förbundet.

Ladda ner